Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΒΑΣΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ


AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΝΕΑ ΒΑΣΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
Νέες αλλαγές έφερε ο νόμος 3996/2011 μπαίνει και Τρίτη προυπόθεση για να θεμελιωθεί το δικαίωμα για σύνταξη με 4500 μέρες ασφάλισης.
Δηλαδή πρίν από αυτό το νόμο κάθε γυναίκα με συμπληρωμένο το 55ο έτος έως 31/12/2010, θεμελίωνε δικαίωμα για πλήρη η μειωμένη σύνταξη με συμπληρωμένο το 60ο έτος για πλήρη σύνταξη και από το 55ο έτος για μειωμένη σύνταξη.
Δηλαδή με το 55ο έτος της ηλικίας και 4500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2010, αρκούσαν για τη σύνταξη.
Mε τις διατάξεις του Ν.3996/2011, από την 5η Αυγούστου 2011 κάθε γυναίκα, για να θεμελιώσει δικαίωμα με τα όσα ορίζονταν έως την 31/12/2010, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει και 100 ημέρες ασφάλισης για κάθε χρόνο ,τα τελευταία πέντε έτη πριν από το 2010 !
Πλέον η εγκύκλιος του Ι.Κ.Α. 73/3-10-2011 λέει< γυναίκες που την 31/12/2010 είχαν 4.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, είχαν δικαίωμα να λάβουν πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ου έτους χωρίς να εξετάζουμε εάν υπήρχαν οι 100 ημέρες κατ’ έτος την τελευταία 5ετία πριν από την 31/12/2010.> Δηλαδή αιτήσεις για συνταξιοδότηση που υποβλήθηκαν μέχρι 4/8/2011, να μην εξετάζεται η προϋπόθεση της ύπαρξης 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος.
Όμως για τις αιτήσεις που κατατίθενται από 5/8/2011 και μετά θα εξετάζεται ύπαρξης 100 ημερών ασφάλισης για κάθε έτος.
Ουσιαστικά αποκλείονται χιλιάδες γυναίκες του Ι.Κ.Α από τη σύνταξη και χιλιάδες άλλες θα περιμένουν 5 παραπάνω έτη για να πάρουν σύνταξη.
Προσέξτε το παράδειγμα
Γυναίκα ηλικίας 56 ετών τον Ιούλιο του 2011 με 4500 ημέρες ασφάλισης από το 2002 χωρίς εργασία από τότε, έως 4/8/2011 ελάμβανε πλήρη σύντάξη σε ηλικία 60 ετών. Όμως μετά το νόμο 3996/2011 στις 5 Αυγούστου 2011 θεμελιώνει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στα 65 χρόνια ηλικίας. Να δούμε τα όρια ηλικίας.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1993
ΗΜΕΡΕΣ ΑΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
4.500
ΜΕΧΡΙ 31.12.2010
4.500
60 ΕΤΩΝ
4.500
2011
Εάν κατέθεσε για σύνταξη μετά την 5/8/2011
4.500
61 ΕΤΩΝ
4.500
2012
4.500
62 ΕΤΩΝ
4.500
2013
4.500
63 ΕΤΩΝ
4.500
2014
4.500
64 ΕΤΩΝ
4.500
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1.1.2015
4.500
65 ΕΤΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: