Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑΣτις 4/12/2013 το Υπουργείο Υγείας έστειλε εγκύκλιο με αρ. πρ. Δ28.οικ.41730/3670 με διευκρινήσεις σχετικά με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους πολίτες με οφειλές στα Ταμεία τους (πχ ΟΑΕΕ). Η παροχή αυτή δίδεται από τους Δήμους, την Πρόνοια την λεγόμενη. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού που μου έδωσε τις σχετικές πληροφορίες, τις οποίες σήμερα κοινοποιώ.
Με απλά λόγια, αν τα κριτήρια καλύπτονται, ο ανασφάλιστος θα καλυφθεί στα έξοδα νοσοκομείου και στα έξοδα των φαρμάκων εντός του Νοσοκομείου. Αν έχει σταματήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα καλύπτονται όλα τα μέλη της οικογενείας του. Αν δεν έχει σταματήσει καλύπτεται μόνο αυτός. Σημασία έχει το εισόδημα και μάλιστα το τεκμαρτό εισόδημα. Αν όμως το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγάλο (λόγω ιδιοκτησίας σπιτιού) αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχουν χρήματα, ο Δήμος κάνει την σχετική κοινωνική έρευνα και αποφασίζει ανά περίπτωση. Σημαντικό είναι ότι οι σχετικές ενέργειες πρέπει να γίνουν εντός ενός μήνα το πολύ από το συμβάν.
Ακολουθούν τα εξής έγγραφα:
  1. τα δικαιολογητικά για την έκδοση-ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών
  2. η σχετική υπεύθυνη δήλωση
  3. η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρ. Δ28.οικ.41730/3670
  4. η ΚΥΑ 139491/2006 επί της οποίας δίνονται οι διευκρινήσεις με την εγκύκλιο 41730/3670Δεν υπάρχουν σχόλια: