Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ Η ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ?


Ὅταν ἦρθα στὴν Ἱσπανία ( σοσιαλιστικὴ καὶ αὐτὴ ) πῆγα στὸ δημαρχεῖο νὰ 
δηλωθῶ (νόμος!) γιὰ νὰ πάρω ἄδεια παραμονῆς καὶ ἄδεια ἐργασίας (καὶ ἂς 
εἶμαι πολίτης χώρας τῆς e.e).
Ἐκεῖ μου ζήτησαν:
1) ἀντίγραφο ποινικοῦ μητρώου ἀπὸ τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγομαι 
(Ἑλλάδα)..
2) ἀντίγραφο ποινικοῦ μητρώου ἀπὸ τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία ἦρθα στὴν 
Ἱσπανία (Γερμανία).
Τὰ δύο παραπάνω γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν ὅτι δὲν πῆγα "κυνηγημένος" στὴν 
Ἱσπανία νὰ ζήσω.
Κατόπιν ἤλεγξαν ἐπιτόπου ἐὰν ἔχω διεθνὲς ἔνταλμα σύλληψης ἀπὸ europol ἡ 
Ἰντερπόλ.
3) μὲ ἔστειλαν στὸ ΙΚΑ τῆς Καταλονίας ὅπου ἔπρεπε νὰ κάνω ἐξετάσεις γιὰ 
ἡπατίτιδα, σύφιλη, aids, φυματίωση καὶ λοιπὲς κολλητικὲς ἀρρώστιες.
4) ἔπρεπε νὰ κάνω ἔνορκη δήλωση ὅτι ἐκείνη τὴ στιγμὴ δὲν διώκομαι σὲ 
καμία χώρα γιὰ ποινικὸ ἀδίκημα καὶ οὔτε γίνεται ἀστυνομικὴ / δικαστικὴ 
ἔρευνα εἰς βάρος μου (καὶ ἂς μὴν ἔχει γίνει ἀκόμη τὸ δικαστήριο).
Ἐφόσον προσκόμισα ὅλα τὰ παραπάνω ἔπρεπε νὰ βρῶ σπίτι νὰ μείνω.
Στὸ μεσοδιάστημα ἔμενα σὲ ξενοδοχεῖο, καθότι στὴν Ἱσπανία ἀπαγορεύεται 
ἰδιοκτήτης νὰ νοικιάσει σπίτι σὲ ἀλλοδαπό, ἐφόσον δὲν ἔχει ἄδεια 
παραμονῆς καὶ ἐφόσον δὲν πάει μὲ τὸν ὑποψήφιο νοικάρη στὸ τοπικὸ 
ἀστυνομικὸ τμῆμα ὅπου πρέπει νὰ ἐλέγξει τὸν νοικάρη ἡ ἀστυνομία καὶ νὰ 
δώσει συγκατάθεση!!! Ἡ τιμωρία εἶναι κατάσχεση τοῦ διαμερίσματος.
Μοῦ βγῆκε ἡ ἄδεια παραμονῆς (γιὰ ἔξι μῆνες ἀρχικὰ) καὶ ἄρχισα νὰ ψάχνω 
σπίτι. Βρῆκα σπίτι καὶ πῆγα μὲ τὸν ἐνοικιαστὴ στὸ πλησιέστερο τμῆμα ὅπου 
ἡ ἀστυνομία ἔλεγξε καὶ ἐμένα καὶ τὴν ἄδεια παραμονῆς μου καὶ ἔδωσε τὴ 
συγκατάθεσή της. Μὲ αὐτὸ τὸ χαρτὶ πῆγα ξανὰ στὸ δημαρχεῖο καὶ κατόπιν 
πῆρα ἄδεια ἐργασίας καὶ πῆρα καὶ ἀπὸ τὴν ἐφορία ΑΦΜ. Ἕως ὅτου βρῶ 
δουλειὰ ἔπρεπε νὰ πληρώνω τὸ ΙΚΑ ἀπὸ τὴν τσέπη μου (90 euro τὸ μήνα) 
ὥστε νὰ εἶμαι ἀσφαλισμένος.
Κατόπιν αὐτῶν μοῦ συνέστησαν νὰ διαβάσω μερικὰ χωρία τοῦ ἱσπανικοῦ 
δικαίου (ὅσον ἀφορᾶ τί εἶναι ποινικὰ ἀδικήματα, τί πλημμελήματα κτλ.) 
καὶ μὲ ἐνημέρωσαν ὅτι ἐὰν ἀρχικὰ τὸν πρῶτο χρόνο ὑποπέσω σὲ σοβαρὸ 
ἀδίκημα τότε θὰ ἀπελαθῶ σούμπιτος (sic) πρὸς τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία 
κατάγομαι (ὄχι σὲ αὐτὴν ἀπὸ τὴν ὁποία πῆγα ἐκεῖ) καὶ θὰ παρακρατηθεῖ ἡ 
τυχὸν περιουσία μου (λογαριασμοὶ σὲ ἱσπανικὲς τράπεζες) ἀπὸ τὸ ἱσπανικὸ 
κράτος!
Σημειωτέον ὅτι ἐγὼ ἦρθα μετανάστης στὴν Ἱσπανία καὶ ὄχι λαθρομετανάστης 
(ὅπου οἱ διαδικασίες εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολες γιὰ νὰ πάρεις ἄδεια 
παραμονῆς, σχεδὸν ἀδύνατο).
Ρωτῶ λοιπὸν τοὺς βαθιὰ δημοκρατικοὺς (... ) συνέλληνες: στὴν Ἑλλάδα, 
ποιὸς ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες θὰ πέρναγε ἐπιτυχῶς τὴν παραπάνω διαδικασία;
Τὸ σχέδιο τοῦ Κίσσινγκερ εἶναι σὲ πλήρη ἐφαρμογὴ καὶ οἱ ΠΡΟΔΌΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΊ μας βάζουν ἑκατοντάδες λαθρομετανάστες σὲ αὐτὴ τὴν χώρα 
ἐκτελώντας κατὰ γράμμα τὸ σχέδιο αὐτό.
Ἐμεῖς τοὺς κάνουμε Ἕλληνες!!!!!!! μὲ ἑλληνικὴ ἰθαγένεια!!!!!!
Δεῖτε πόσο ὕπουλα ὁ λαζόπουλος μετὰ ἀπὸ 'μεγάλες ἀποκαλύψεις' 
γελοιοποιεῖ αὐτοὺς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ πρόβλημα, ἂς ξυπνήσουμε 
ἐπιτέλους, ἂν καὶ εἶναι ἤδη πάνω ἀπὸ 2.000.000
Ξυπνῆστε ξυπνῆστε ξυπνῆστε.
Κατάλαβες  τώρα... γιὰ νὰ ξεστραβωθοῦμε ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ψηφίζουμε. 
ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις γιὰ θεώρηση ἀπὸ διάφορες ὀπτικὲς γωνιές, 
προβληματισμὸ καὶ συζήτηση!!
Κατάλαβες  τώρα ...γιατί πριονίσαμε τὴν παιδεία καὶ τὴν ὑποβάθμισαν σὲ 
"ἐκπαίδευση";
Γιὰ νὰ σὲ κάνουν ὑπαλληλάκο τῶν 3,60. Νὰ σὲ βάλουν πίσω ἀπὸ τὸν πάγκο 
τῶν μπακάλικών τους ποὺ ἁπλώσαμε στὴ χώρα σου, νὰ σερβίρεις καφέδες καὶ 
νὰ πηγαίνεις μὲ τὸ παπὶ πίτσες στὰ πάρτι τοῦ Χριστοφοράκου.
Κατάλαβες  τώρα ...γιατί κατέστρεψαν μεγάλες ὑγιεῖς ἑλληνικὲς 
βιομηχανίες ( Ἰζολα, Πιτσος, Ἐσκιμο, Πειραϊκὴ Πατραϊκή, Αἰγαῖο, Χρωπεῖ, 
Πυρκὰλ )καὶ ἔκαψαν σὲ διάστημα 2 μηνῶν μεγάλα ἑλληνικὰ πολυκαταστήματα 
(Μίνιον, Κατράντζος σπόρ, Λαμπροπουλος, Κλαουδάτος);
Γιὰ νὰ βροῦν ἄνετα χῶρο, χωρὶς προσπάθεια, τὰ δικά τους μπακάλικα ποὺ 
διαφορετικὰ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ μποῦν στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά...
Κατάλαβες  τώρα ...γιατί ἔκαψαν τὰ δάση σου, μαζὶ καὶ τὴν Ἀρχαία 
Ὀλυμπία; Γιὰ νὰ ξεπουλήσουν πιὸ εὔκολα τὴν πατρίδα σου καὶ νὰ 
καταστρέψουν τὸν πολιτισμό σου.
Κατάλαβες  τώρα ...γιατί σου δίνανε τζάμπα κάρτες οἱ τράπεζες;
Γιὰ νὰ σοὺ πάρουν τὸ πατρικό σου.
Δεκάρα δὲν δίνανε γιὰ τὶς δόσεις σου. Μὲ χαρτιὰ τυπωμένα, σοῦ πῆραν καὶ 
σοῦ παίρνουνε τὸ σπίτι, τὸ χωράφι, τὸ μαγαζί.
Κατάλαβες  τώρα ...γιατί γουστάρουν τόσο τὴν... "ἐλεύθερη ἀγορά"; Γιὰ νὰ 
κλείσει ὁ μπακάλης τῆς γειτονιᾶς καὶ νὰ στέλνεις τὸν κόπο σου στὰ 
μεγαλομπακάλικά της Γερμανίας.
Σὲ βγάλανε ψαράκι μου ἀπὸ τὴ γυάλα σου καὶ στὴ συνέχεια σὲ πέταξαν στὸν 
ὠκεανὸ μὲ τὰ σκυλόψαρα, ποὺ ἔχουν τοὺς δικούς τους κανόνες... διατροφῆς.
Κατάλαβες  τώρα ...γιατί κάνανε βιλαέτι τους τὴν ἐθνική σου ὁδό;
Θέλεις 20 καὶ πλέον διόδια γιὰ νὰ πᾶς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴ Θεσσαλονίκη 
χρησιμοποιώντας τὴν ἐθνική σου ὁδό, ἐνῶ ἦταν ὑποχρέωση τοῦ κράτους νὰ 
τὴν κατασκευάσει καὶ ὄχι νὰ τὴν ξεπουλήσουν στὸν κάθε "ὄμορφο" ποὺ 
παριστάνει τὸν... ἐργολάβο.
Κατάλαβες  τώρα ...γιατί σοῦ πουλᾶνε φθηνὰ τά... χαζοκούτια;
Γιὰ νὰ σὲ κάνουν νὰ τρῶς κουτόχορτο στὰ λιβάδια τῶν... σήριαλς. Γιὰ νὰ 
σὲ πετᾶνε μπαλάκι ἀπὸ τοὺς πρωινοὺς πουλημένους στὶς μεσημεριανὲς 
χαζοβιόλες καὶ στοὺς ἀπογευματινοὺς πληρωμένους τελάληδες τῆς 
προπαγάνδας τους.
Ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ καὶ κάθε μέρα, μία θλιβερὴ παρέλαση 
ὑπερεκτιμημένων "τίποτα", μὲ καμιὰ εἰδικότητα, στὸν ἀέρα.
Κατάλαβες  τώρα ...γιατί στὴ βουλὴ δὲν μπαίνει κανένας σοβαρὸς ἄνθρωπος;
Ἐπειδὴ αὐτὸς δὲν θέλει ν' ἀνήκει στὸν θίασο τῶν 300 ποὺ προδιαγράφουν οἱ 
κομματικὲς λίστες, τὶς ὁποῖες συντάσσουν κυρίαρχα οἱ ντόπιοι τοποτηρητὲς 
τῆς παγκοσμιοποίησης μαζὶ μὲ τὶς "ἅγιες οἰκογένειες" τοῦ τόπου σου.
Ἔτσι, στὸ θέατρο ποὺ λέγεται... βουλή, δὲν θὰ βρεῖτε σήμερα σχεδὸν 
κανέναν ἀπὸ τοὺς λαμπροὺς Ἕλληνες διανοητὲς καὶ ἐπιστήμονες, ἐπειδὴ δὲν 
εἶναι... θεατρίνοι.
Ἀγαπητοὶ φίλοι.
Ἂν βρεῖτε τὸ παραπάνω κείμενο ἐνδιαφέρον καὶ πραγματικό, παρακαλεῖσθε νὰ 
τὸ προωθήσετε. στὶς μέρες ποὺ ζοῦμε ἡ ἐνημέρωση εἶναι μία μορφὴ 
ἀντίστασης ποὺ μᾶς τὴν προσφέρει ἡ σύγχρονη τεχνολογία τὴν ὁποία καὶ 
χρησιμοποιοῦν κατὰ κόρον οἱ ἐξωθεσμικὲς δυνάμεις ποὺ δροῦν πάντα στὸ... 
σκοτάδι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: