Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

MOODY'S: Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕ!MOOSY'S: ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ PSI ΣΥΝΙΣΤΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ!
FITCH: ΣΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ!
O οίκος αξιολόγησης Moody's ανακοίνωσε ότι θεωρεί πως «η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει», διατηρώντας την κατώτατη αξιολόγηση C της κλίμακας που χρησιμοποιεί. Όπως ανάφερε, θεωρεί πως η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ομολόγων ύψους 177 δισ. ευρώ. Ο οίκος, στην ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι περιμένει τις επόμενες εβδομάδες αντίστοιχες προσφορές για τα ομόλογα σε ξένο δίκαιο, καθώς και για τους κατόχους χρέους κρατικών εταιριών με εγγύηση δημοσίου.
Η Moody's επισημαίνει ότι το 85,8% των κατόχων ομολόγων χρέους που υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή, με τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μετόχων που έχουν απομείνει, να ακολουθούν μετά από την ενεργοποίηση των CACs.
Οι όροι της ανταλλαγής περιλαμβάνουν ζημιά για τους επενδυτές τουλάχιστον 70% στην καθαρή παρούσα αξία του υπάρχοντος χρέους. Σύμφωνα με τους προσδιορισμούς της Moody's, αυτή η ανταλλαγή είναι «υποχρεωτική» και για αυτό αποτελεί χρεοκοπία.
Η Moody's είχε υποβαθμίσει την Ελλάδα σε C από Ca στις 2 Μαρτίου μετά την ανακοίνωση των προτάσεων για την ανταλλαγή των ομολόγων.
FITCH: ΣΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ
Σε ''RD'' (επιλεκτική χρεοκοπία) από ''C'' υποβάθμισε η Fitch Ratings την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας μετά την επιβεβαίωση από την ελληνική κυβέρνηση και αξιωματούχος της Ευρωζώνης ότι η ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων θα προχωρήσει κανονικά.
Η υποβάθμιση σε restrictive default (RD) αντανακλά προηγούμενες δηλώσεις του οίκου ότι η ανταλλαγή θα αποτελεί κρατική χρεοκοπία σύμφωνα με τα distressed debt κριτήρια αξιολόγησης του οίκου, και έρχεται μετά από την υποβάθμιση της Ελλάδας σε C από CCC στις 22 Φεβρουαρίου.
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης επιβεβαίωσε παράλληλα την αξιολόγηση ''AAA'' στο Country Ceiling η οποία ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ.
Με βάση την ανταλλαγή, σημειώνει η Fitch, για κάθε 100 ευρώ ονομαστικής αξίας των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου θα ανταλλάσσονται νέα ομόλογα με ονομαστική αξία 31,5 ευρώ και 15 ευρώ σε τίτλους του EFSF (΄AAA΄). Οι ομολογιούχοι θα λάβουν επίσης σε θεωρητική βάση 31,5 ευρώ σε χρεόγραφα με ρήτρα ανάπτυξης (GDP-linked securities).
Η εκτιμώμενη ζημιά σε σχέση με τους αρχικούς όρους και συνθήκες των ομολόγων που περιλαμβάνονται στην ανταλλαγή εκτιμάται από τους φορείς της αγοράς να είναι περίπου 74%, προσθέτει η Fitch.
Ο οίκος υποβάθμισε επίσης τις αξιολογήσεις των τίτλων που ανταλλάσσονται και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο σε ''D'' από ''C'', όπου και θα παραμείνουν για όσο η αξιολόγηση είναι ''RD'', ενώ στη συνέχεια η αξιολόγηση θα αποσυρθεί.
Προσθέτει ότι η ανταλλαγή των ομολόγων που διέπονται από ξένο δίκαιο δεν ολοκληρώνεται μέχρι τις 23 Μαρτίου και η αξιολόγηση των εν λόγω τίτλων θα παραμείνει σε αυτό το πλαίσιο στο ΄C΄ μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού (11η Απριλίου) μετά την οποία θα αξιολογηθούν σε ΄D΄ και στη συνέχεια θα αποσυρθούν. Η αξιολόγηση σε μη επιλέξιμους τίτλους στο πλαίσιο της ανταλλαγής παραμένει αμετάβλητη.
Η ημέρα έκδοσης των νέων ελληνικών ομολόγων θα είναι η 12η Μαρτίου. Μετά από την ολοκλήρωση της ανταλλαγής χρέους και την έκδοση νέων τίτλων, η Fitch θα αναβαθμίσει το IDR της Ελλάδας από το RD και θα δώσει αξιολογήσεις στους νέους τίτλους συμβατές με την προσωπική εκτίμηση του οίκου για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας μετά από την υποχρεωτική ανταλλαγή χρέους.
Οι μετά από την ανταλλαγή αξιολογήσεις των IDR και των τίτλων, πιθανότατα θα είναι χαμηλής πιστωτικής διαβάθμισης.

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: