Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Tρία σενάρια για την κυκλοφορία ευρωομολόγων


Η κυκλοφορία «ευρωομολόγων» μπορεί να οδηγήσει «γρήγορα στην ελάφρυνση της τρέχουσας κρίσης χρέους» στην ευρωζώνη, επίσης μπορεί να «ενισχύσει την αντίσταση» της ευρωζώνης απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, που θα κυκλοφορήσει την επόμενη βδομάδα.

Το Γαλλικό πρακτορείο αναφέρει ότι έχει ήδη αντίτυπο, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή στις Βρυξέλλες μελετά κατά πόσον είναι εφικτές τρεις επιλογές, η τελευταία από τις οποίες -μη καθιστώντας αναγκαία την αλλαγή των συνθηκών της ΕΕ- «μπορεί γρήγορα να υλοποιηθεί».

Οι ανωτέρω επιλογές αφορούν είτε την πλήρη είτε την τμηματική «κοινή χρήση» του χρέους των κρατών της ευρωζώνης.

Οι τρεις επιλογές της «Πράσινης βίβλου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ριζοσπαστικότερη, είναι η πρώτη από τις τρεις επιλογές. Στο κείμενο χαρακτηρίζεται και «αποφασιστικότερη»: «τα ευρωομόλογα» υποκαθιστούν τα σημερινά ομόλογα που κυκλοφορούν στα κράτη της ευρωζώνης, διαθέτουν όμως τις «κοινές εγγυήσεις» για όλη την ευρωζώνη.

Στη δεύτερη επιλογή, τα «ευρωομόλογα» διαθέτουν αυτές τις «κοινές εγγυήσεις» για όλη την ευρωζώνη, όμως καλύπτουν μέρος των αναγκών χρηματοδότησής των μελών της ευρωζώνης, αφού κάποια από αυτά εξακολουθούν να εκδίδουν τα δικά τους κρατικά ομόλογα.
Όμως, τέτοια ρύθμιση αφήνει «ευάλωτα» απέναντι σε τυχόν στάση πληρωμών υπερχρεωμένα μέλη της ευρωζώνης (αυτά δεν κατονομάζονται), σημειώνεται στο έγγραφο.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, χρήζει τροποποίησης το άρθρο 125 της συνθήκης της Λισσαβόνας, κατά το οποίο «αποκλειστικά τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τις χρηματοπιστωτικές δεσμεύσεις τους».

Στην τρίτη επιλογή, κυκλοφορούν «ευρωομόλογα», με παράλληλη κυκλοφορία κρατικών ομολόγων από κάποια μέλη της ευρωζώνης.
Στα «ευρωομόλογα» αυτής της τρίτης επιλογής, κάθε κράτος συνεισφέρει με τις εγγυήσεις του, στο ποσοστό όμως με το οποίο μετέχει στο κεφάλαιο του κάθε «ευρωομολόγου» αυτής της επιλογής.

Έτσι, τα μέλη της ευρωζώνης με πολύ υψηλά επιτόκια στα κρατικά ομόλογά τους «επωφελούνται σαφώς λιγότερο» στην υλοποίηση της επιλογής αυτής, οι όροι είναι ευνοϊκότεροι για τα μέλη της ευρωζώνης με την καλύτερη βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης, επισημαίνει αυτό το έγγραφο.

Καμία αλλαγή στις συνθήκες δεν είναι αναγκαία, άρα η υλοποίηση είναι γρήγορη και «αντίθετα με τις δύο πρώτες επιλογές, μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η παρούσα κρίση χρέους».
Βέβαια να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής η Γερμανία είναι απόλυτα κάθετη κατά οιουδήποτε είδους ευρωομολόγου και τα παραπάνω είναι περισσότερο "θεωρίες" των γραφειοκρατών των Βρυξελλών που λίγη σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: