Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

O αρχιερέας του ξεπουλήματος


thumb
Mε το όπλο της άσκησης δι­ώξεων... «παρά πόδα» βρί­σκονται οι εισαγγελείς που βάζουν, καθώς φαίνεται, από τώρα στο στόχαστρο τις δραστηριότητες που αναμένεται να αναπτύξει ο διευ­θύνων σύμβουλος της εταιρείας αξιο­ποίησης της δημόσιας περιουσίας Κώ­στας Μητρόπουλος. Και γιατί;
Δεν είναι μόνο ότι ο Μητρόπουλος, ένας άνθρωπος με πολύ και ιδιαίτε­ρο παρελθόν, όπως θα δούμε πιο κάτω, επιλέχτηκε για τη θέση αυτή στο παρά πέντε. Ή μήπως αυτό «φάνηκε» ότι γίνεται έτσι, επειδή βολεύει περισ­σότερο. Και στην πράξη είναι μια επι­λογή σημασίας που είχε αποφασιστεί πολύ πιο πριν. Τα ερωτήματα που εγεί­ρονται από τώρα (και είναι τεράστια) αφορούν γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επιλογή των επικεφαλής του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας.
Αφού, ανεξάρτητα από τη διαδικασία για το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας (οι συμβάσεις θα περνάνε από τη Βουλή), υπήρξε πολύ μεγάλη σπουδή να στελεχωθεί από άτομα που εκφράζουν απόλυτα τις κομματικές ηγεσίες και τις επιθυ­μίες τους.
Μια πρώτη γεύση - απόδειξη θα πά­ρουμε όταν τα πρόσωπα αυτά περά­σουν από την «οντισιόν» της αρμόδι­ας επιτροπής της Βουλής. Από εκεί θα φανούν οι διαθέσεις ορισμένων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές προτιμή­σεις, σε ειδικούς συνδυασμούς για τα τραπεζικά ντιλ και γενικώς «ορέξεις» που δημιουργούν μονοπωλιακές κα­ταστάσεις στην αγορά.
«Δεν έχω συζητήσει με κανέναν για το ποια πολιτική θα ακολουθήσουμε στις αποκρατικοποιήσεις», «δεν με έχει ενημερώσει κανείς» και. «αν δω ότι δεν γίνεται τίποτα, θα φύγω. Ποιος τα είπε όλα αυτά. Μα ένας από τους αρμόδιους του Ταμείου στο μθ§3. Μά­λιστα είναι τόσο αρμόδιος, που δέχθη­κε να είναι και πρόεδρος των αποκρα­τικοποιήσεων. Είναι ο καθηγητής Ι. Κουκιάδης, που έδειξε εύγλωττα την προχειρότητα με την οποία έγιναν οι επιλογές για την Εταιρεία Αξιοποίησης Ιδιωτικής Κρατικής Περιουσίας.
Αν όμως ο καθηγητής Κουκιάδης έχει τέτοια. υπαρξιακά διλήμματα, ο επιλεγείς διευθύνων σύμβουλος Κων­σταντίνος Μητρόπουλος δεν φαίνεται να διαθέτει τέτοιες ανησυχίες. Γιατί, όπως λένε οι καλά ενημερωμένες δη­μοσιογραφικές πηγές (προερχόμενες μάλιστα από κυβερνητικούς κύκλους), «ήταν σαν προετοιμασμένος από και­ρό». Πώς;
Όλως τυχαίως, ένας κορυφαίος μά­νατζερ κρατικής τράπεζας τον είχε προτείνει στον Γιώργο Παπανδρέου και είχαν, μαζί με άλλους μάνατζερ, σχεδιάσει τα πρώτα βήματα για το πώς θα αρχίσει το μεγάλο ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας. Με μαθηματική ακρίβεια, όπως σκωπτικά παρατη­ρούν ορισμένοι. Διόλου τυχαίο, όπως προσθέτουν, αφού η εταιρεία, την οποία δημιούργησε πριν πολλά χρό­νια ο Μητρόπουλος, λέγεται Kantor. Και για την ιστορία, ο Γκέοργκ Κάντορ (1845-1918) υπήρξε ο πατέρας αυτού που αποκαλούμε σήμερα «μοντέρνα μαθηματικά» και ήταν ο δημιουργός της «Θεωρίας των Συνόλων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: