Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ


Έξι κλάδοι της οικονομίας φαίνεται ότι μπορούν να δώσουν διέξοδο στην ελληνική οικονομία, εάν βεβαίως εξαλειφθούν τα υπάρχοντα εμπόδια και αντικίνητρα. Σύμφωνα με τη μελέτη της Βoston Consulting Group (BCG), σε τέσσερις από τους έξι κλάδους μπορεί να...
υπάρχουν γρήγορα θετικά αποτελέσματα, καθώς υπάρχει ήδη κάποια υποδομή. Κατ’ αρχάς είναι ο τουρισμός, αρκεί να επιταχυνθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών και επίσης να προσδιορθσθούν συγκεκριμένες πολιτικές για συγκεκριμένους τουριστικούς προορισμούς, καθώς και να αναπτυχθούν επενδύσεις σε πολιτισμό. Άλλοι κλάδοι είναι η γεωργία, η υγεία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, η Ελλάδα σύμφωνα με τη μελέτη της BCG πρέπει να γίνει κέντρο μεταφορών και logistics για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και επίσης να μετατραπεί σε κέντρο ναυτιλιακών σπουδών.

 http://fimotro.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: