Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Γιατί τέτοια προθυμία να μας δανείσουν ;


Πώς δανειζόταν το κράτος όσο ήταν ανοιχτές οι αγορές : Σύμφωνα με τις ανάγκες του το κράτος προγραμμάτιζε και εξέδιδε ομόλογα . Αυτά μπορεί να ήταν 2ετούς, 10ετούς, 30ετούς κοκ διάρκειας . Τα ομόλογα διετίθοντο με δημοπρασία στις τράπεζες . Αυτή είναι η λεγόμενη πρωτογενής αγορά ομολόγων . Συνήθως οι ομολογιούχοι αποκτούσαν τα ομόλογα με μια.....
έκπτωση (discount), δηλαδή αντί του 100% της ονομαστικής αξίας έδιναν 96% . Επίσης κάθε ομόλογο συνοδεύεται από τα αντίστοιχα ετήσια κουπόνια, κάθε ένα από αυτά αντιπροσωπεύει τους τόκους του έτους και πληρώνεται κάθε χρόνο από το κράτος . Οι κάτοχοι των ομολόγων-τράπεζες έχουν την δυνατότητα να τα διακρατήσουν, να τα δώσουν ως εγγυήσεις σε άλλες τράπεζες για να δανειαστούν και μπορούν επίσης να τα πουλήσουν στην δευτερογενή αγορά . Στην δευτερογενή αγορά εκτός από τράπεζες μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικά ταμεία, θεσμικοί επενδυτές και άλλα μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια . Τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία που επενδύουν σε κρατικά ομόλογα είναι υποχρεωμένα να τα αποκτούν από την δευτερογενή αγορά, δηλαδή από τις τράπεζες στο 100% της αξίας τους, προσφέροντας ένα επιπλέον σημαντικό έσοδο στις τράπεζες . Για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος να σημειώσουμε ότι τα ταμεία κατέχουν περίπου 75δις κρατικών ομολόγων .
Παρακάτω βλέπετε τις ημερομηνίες λήξης κρατικών ομολόγων και αντίστοιχα τις αποτιμήσεις τους ποσοστιαία επί της ονομαστικής τους αξίας . Αυτά στην δευτερογενή αγορά γιατί η πρωτογενής έχει κλείσει . Η ονομαστική αξία είναι το 100% του ομολόγου και είναι το ποσό το οποίο το ελληνικό κράτος οφείλει να καταβάλει στον ομολογιούχο με την λήξη . Παράλληλα κάθε χρόνο το ελληνικό κράτος καταβάλει τόκους με το να πληρώνει το ετήσιο κουπόνι που συνοδεύει κάθε ομόλογο . Το κουπόνι είναι περίπου στο 5-6% της ονομαστικής αξίας του ομολόγου .


19/8/2011 98,341%
11/11/2011 95,749%
20/5/2013 69,14%
20/8/2014 55,865%
20/8/2015 55,82%
20/7/2016 52,078%
20/7/2017 47,895%
20/7/2018 47,86%
19/7/2019 49,153%
19/6/2020 53,438%
20/3/2026 46,005%
20/9/2040 42,133%

Είναι φανερό ότι έχουμε μια πλήρη απαξίωση .
Ποια είναι η οικονομική απάτη του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου ;
Η απάτη είναι ότι δανείζουν το κράτος για να αποπληρώσει τα ομόλογα στην λήξη τους στο 100% . Δεν δίνουν χρήματα στο κράτος να επαναγοράσει ομόλογα με σημαντική έκπτωση ως και στο μισό της αξίας τους, δηλαδή δεν δανείζουν το κράτος για να αγοράσει φτηνά το χρέος του και με αυτό τον τρόπο να μειωθεί σημαντικά και να μπορέσει να να γίνει διαχειρίσισμο . Αντιθέτως δανείζουν για να δώσει το 100% στους ομολογιούχους και να αυξηθεί ο λογαριασμός, όπου πλέον είναι και εγγυημένος .
Με τα 110δις του μνημονίου θα μπορούσε το κράτος να επαναγοράσει ομόλογα αξίας 200δις περίπου και να μειώσει έτσι το χρέος κατά 90δις . Αποτέλεσμα τεράστιο και άμεσο χωρίς να ξεπουλάει κρατική περιουσία και χωρίς να διαλύσει την πραγματική οικονομία .
Ο λόγος που θέλουν να μας αναγκάσουν να πάρουμε άλλο ένα μνημόνιο δεν είναι ότι έγιναν φιλεύσπλαχνοι και γαλαντόμοι αλλά πολύ απλά η τρόικα από την μία τα δίνει και από την άλλη τα εισπράττουν οι τράπεζες που τους χρωστάνε, δηλαδή από την μία τσέπη στην άλλη και το ελληνικό χρέος φουσκωμένο με εγγυήσεις . Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία ένα χρεοκοπημένο κράτος αντί να κυρήξει πτώχευση και να δώσει ότι μπορεί, δανείζεται και μάλιστα με εγγυήσεις .
Πότε έχουν δανέισει κάποιον για να πληρώσει τα χρέη του ; ΠΟΤΕ
Πότε έχει δανειστεί κράτος παρέχοντας εγγυήσεις στους πιστωτές και παραχωρόντας την εθνική του κυριαρχία ; ΠΟΤΕ

gpanouts

Δεν υπάρχουν σχόλια: