Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

"Το συμβόλαιο για ξεπούλημα είχε υπογραφεί από τον Ιούλιο!"

"Το συμβόλαιο για ξεπούλημα είχε υπογραφεί από τον Ιούλιο!"


"Το συμβόλαιο για ξεπούλημα είχε υπογραφεί από τον Ιούλιο!"

"
Διάταξη - σοκ με την οποία επιτρέπεται στο Ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει σε παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας σε μεγάλα ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα, να εκχωρήσει σε ιδιώτες την είσπραξη των οφειλών του, ακόμη δε και να πωλήσει ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του, ενέταξε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου στο νόμο για τη δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη, τον οποίο ψήφισε η Βουλή τον Ιούλιο του 2010!" 

εφημερίδα: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: